วิธีการติดตั้ง MRTG (Multi Router Traffic Grapher)
25 พฤศจิกายน 2547
            ในการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถช่วยวิเคราะห์ มอนิเตอร์ดู Traffic Load บน Network Links ซึ่ง โปรแกรมที่สามารถมอนิเตอร์ระบบเครือข่าย นำข้อมูลมารวบรวมไว้ และนำเสนอเป็นรูปกราฟผ่านเว็บเพจโดยผู้จัดการระบบสามารถมอนิเตอร์ ข้อมูลผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้ทันที ซึ่งโปรแกรมที่กล่าวมาคือโปรแกรม MRTG (Multi Router Traffic Grapher) ซึ่งผมจะกล่าวถึง การติดตั้งโดยละเอียด ดังนี้


1. ซึ่งในการติดตั้งต้องมี โปรแกรมดังต่อไปนี้

gd-2.0.28.tar.gz ดาว์โหลดได้จากไซต์ http://www.boutell.com หรือจาก ที่นี่
mrtg-2.12.2.tar.gz ดาว์โหลดได้จากไซต์ http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg หรือจาก ที่นี่
   

2. ทำการ copy ไฟล์ทั้ง 2 ไปไว้ใน /usr/local/src หรือใช้คำสั่งดังนี้

cd /usr/local/src
wget www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.28.tar.gz
wget people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/pub/mrtg-2.12.2.tar.gz

ถ้าใช้คำสั่ง wget ตามด้วยตำแหน่งของ file ที่ต้องการ download มันจะทำการ download file มาเก็บไว้ให้เองครับ
tar zxvf gd-2.0.28.tar.gz
tar zxvf mrtg-2.12.2.tar.gz

ทำการแตก file ที่ download มาซึ่งจะเกิด folder ของ 2 folder คือ gd-2.0.28 และ mrtg-2.12.2


ติดตั้ง gd (GD Graphics Library)


cd gd-2.0.28
./configure
make
make install
cd ..

ติดตั้ง MRTG (Multi Router Traffic Grapher)

cd mrtg-2.12.2
./configure
make
make install
สร้างไดเร็คทอรี่ที่ใช้เก็บ output ของโปรแกรม MRTG ไว้ที่ Document Root ของ Apache
mkdir /var/www/htdocs/mrtg

สร้างไดเร็คทอรี่สำหรับเก็บคอนฟิกของ MRTG ไว้ภายใต้ Home Directory ของ root เอง
mkdir /root/mrtg
cd /usr/local/mrtg-2/bin/


ใช้ยูทิลิตี้ cfgmaker ช่วยสร้างไฟล์คอนฟิก มีพารามิเตอร์ดังนี้ หมายเหตุ เบอร์ ip wan ของ router เช่น 203.172.180.1
./cfgmaker --global 'WorkDir: /var/www/htdocs/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /root/mrtg/mrtg.cfg public@203.172.180.1
เมื่อพิมพ์คำสั่งไปแล้วจะมีข้อความเพื่ออ่านค่าพารามิเตอร์ของพอร์ตต่างๆ บน Router ไปเก็บลงไฟล์ mrtg.cfg
แต่ถ้ามี error เกิดขึ้น แสดงว่า Router ไม่ได้เปิด service snmp ต้องไป config ที่ router เพื่อเปิด service

สั่งให้ mrtg ทำงาน โดยการรันครั้งแรกนี้จะมีข้อความเกี่ยวกับ log file ฟ้องขึ้นมา ซึ่งไม่ต้องตกใจ เพราะเป็นภาวะปกติสำหรับการรัน mrtg สองครั้งแรก
/usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /root/mrtg/mrtg.cfg

ตั้งให้ mrtg ทำงานทุกๆ 5 นาที
pico /var/spool/cron/crontabs/root
เพิ่มบรรทัดข่างล่างลงไป
0-59/5 * * * * /usr/lo
cal/mrtg-2/bin/mrtg /root/mrtg/mrtg.cfg


วิธีการ config router เพื่อเปิด service snmp

- ใช้คำสั่ง telnet เข้าไปที่ router

telnet xxx.xxx.xxx.xxx      ; xxx.xxx.xxx.xxx คือหมายลข IP ของ router
User Access Verification
Password:
มันจะถามให้ใส่ Password ให้ใส่ Password ของ router ลงไป
Router>
ให้พิมพ์คำสั่ง ena
Router>ena
Password:

มันจะถามให้ใส่ Password ให้ใส่ Enable Password ของ router ลงไป
Router#
ให้พิมพ์คำสั่ง conf t
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ให้พิมพ์คำสั่ง snmp-server community public ro
Router(config)#snmp-server community public ro
Router(config)#exit
Router#wr mem
Router#exit

3. ทดสอบดูข้อมูล Traffic บนผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้ ที่ http://xxx.xxxx.xxx/mrtg จะได้ผลดังนี้


download ไฟลgd-2.0.28.tar.gz
download ไฟล์ mrtg-2.12.2.tar.gz